• Solna Centrum Galleria, 171 45 Solna
  • Måndag- Fredag 8.00 till 16.00

BEHANDLINGAR

BEHANDLINGAR

Allmän ögonmottagning

På vår ögonmottagning erbjuder vi noggranna undersökningar och patient individuella bedömningar baserade på resultat av avancerad diagnostik utrustning och lång klinisk erfarenhet. Varje utredning sker på ett tjänstfullt sätt i samråd med ett team av ögonsjuksköterskor, optiker

  • Glasögonutprovning (utförs av optiker)
  • Synfältsundersökning
  • Färgseende test/Kontrast seende test
  • Körkortsintyg
  • Ögonbottenfotografering och tolkning
  • OCT (Optisk koherens tomografi för undersökningav hornhinna, synnerv och gula fläckan samt näthinna)
  • Laserbehandling av grönstarr
  • Laserbehandling av efterstarr
  • Laserbehandling av näthinneförändringar

Förutom landstingsuppdraget samarbetar vi med alla privata försäkringsbolag samtidigt erbjuder undersökningar och operationer i privat regi. Glaukom utredning , utredning av torra ögon behandlingsbarhet till Eximer Laser kan enbart erbjudas i privat regi då patienter bekostar allt själva.

Gråstarr – Katarakt

Gråstarr eller katarakt är åldersbetingade grumlingar i ögats egna lins. Den vanligaste orsaken är stigande ålder.

Med andra ord Gråstarr är ingen sjukdom utan en åldersförändring som tilltar med stigande ålder och framkallar synförsämring.

Gråstarr kan vara en följd till trauma, vissa genetiska sjukdomar och biverkningar av vissa läkemedel. Gråstarr kan debutera tidigare hos diabetiker, kraftigt närsynta personer och människor som utsätts länge för direkt solljus.

Nu förtiden finns ingen beprövad behandling med droppar eller tabletter. Den enda behandlingsmetod är en gråstarr operation.

Operationen utförs i lokal dropp bedövning med mikro instrument i strikt steril miljö. Själva operationen är nästa helt smärtfri och kan utföras med lätta sedativa medel vidd behov. Operationsteknik baseras på en anpassad ultraljudsteknologi som sönderdelar och evakuerar lins grumlingar via ett mikro snitt vid hornhinnekanten.

Den nya tekniken kan avsevärt minska operationstid och trauma samtigit minskar läkningstid och garantera snabbare synförbättring.

Vid gråstarr operationen ersättes ögats grumliga linser med en konstgjord lins av akryl material som är vävnadsvänlig konstruktion som håller livet ut. En gråstarroperation är idag världens vanligaste operation.

Det finns flertal sorter av linserna som kanvara skräddsydda efter patientsbehov

Grönstarr – Glaukom

Glaukom är en skada i ögats synnerv. Det finns flera sorters glaukom. Den vanligaste varianten i världen kallas kroniskt öppenvinkel­glaukom. Det är den formen av sjukdomen som förknippad med ökad ögontryck. Vid glaukom förtvinar en del nervtrådar i syn­nerven. Om man inte får behandling, detta leder till permanenta synfältet defekter. Men om man låter under­söka synfältet, så att sjukdomen upptäcks i tid, finns det goda möjligheter att bromsa förloppet.

Det är svårt att själv upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium. Många söker vård först när de upp lever någon form av synnedsättning, ibland upptäcks glaukom slumpmässigt vid ögonläkare kontroll. Om syskon eller föräldrar har en känd historik av grönstarr, kan det vara rekommenderat att låta under­söka synfältet. Om synen inte är bra trots rätt glas­ögon bör man söka ögonläkare för en ny utredning.