• Solna Centrum Galleria, 171 45 Solna
  • Måndag- Fredag 8.00 till 16.00

Kvalitet

Kvalitet

WHAT WE DO FOR EYECARE?

WE PROVIDE BEST
SERVICES FOR PATIENT

Våra sjukvårdspersonal är legitimerade hos Socialstyrelsen. Du som patient kommer att möta både kompetenta och erfarna personer.

Eye Q Clinic lägger en stor vikt på kvalitetssäkring inom vården. Varken patienter eller personal skall behöva att utsättas sig för risker. vårt kvalitetsarbete är mycket viktigt för oss. Vi använder material från ledande producenter och använder medicinsk tekniska engångsprodukter..

Vi uppgraderar och förbättrar våra rutiner hela tiden för en tryggare vård. Kvalitet i vården leder till ökad livskvalitet och patientsnöjdhet.

Tänk alltid på detta när du väljer Din klinik, ställ krav och frågor på kompetens och erfarenhet, modern utrustning och att man utför operationer i ändamålsenliga lokaler.

Eye Q Clinic bedriver högkvalitativ specialist ögonsjukvård med målsättningen att erbjuda patienter skrädd sydda behandlingsmetoder utifrån dina personliga förutsättningar och önskemål.

Kliniken samarbetar med den offentliga sjukvården (på Uppdrag av Stockholms läns Landstinget) och kan erbjuda privat betalande eller privat försäkrade patienter.

Klinikens Koncept kan handla om allt från tilläggstjänster, kompletterande- & kombinationsbehandlingar. Vi baserar våra behandlingar på en detaljerad och saklig diagnostik och undersökning med hjälp av modern och preciserad medicinsk utrustning och lång klinisk erfarenhet.

Vår ambition är att få ta hand om Dig som patient hos oss på ett tryggt sätt före, under och efter ett operativt ingrepp eller en behandling.

Klinikens anda baseras på tre viktiga principer av Kompetens-Medkänsla- Trygghet.

Eye Q Clinic är utrustad med modern medicinsk utrustning. Operationssalen följer EU-krav på funktion och säkerhet.

Eye Q Clinic erbjuder vård och operativ behandling med hög internationell Standard. Vi erbjuder operativ behandling tillverkad av Världens ledande bolag ( Alcon ) inom Ögonkirugi.

Kvalitetskontroll

Kliniken genomför kontinuerligt en kvalitetskontroll över all vår medicintekniska utrustning, detta i enlighet med den offentliga sjukvården och gällande EU- krav. Alla reparationer, underhåll och service av klinikens utrustningar blir utförda av kvalificerad och certifierad medicinteknisk personal.

Medicinteknisk utveckling

Eye Q Clinic är delaktig i några pågående forsknings område tillsammans med Europeiska Ögon centra, Kliniken har ett Ledningssystem för den medicintekniska utrustningen och interna vård rutiner. Vår utrustning och våra system är registrerade och katalogiserade i enlighet med regler och föreskrifter från Socialstyrelsen. All medicinteknisk utrustning som används vid operation/uppvakning är försörjda med UPS-system. Systemet garanterar strömtillförsel vid strömavbrott eller elfel.

Anledningar till att anlita oss för Din ögonvård.

  • Lång dokumenterad klinisk 15 års erfarenhet.
  • Du träffar alltid samma ögonläkare.
  • Kirurgisk kompetens på flera tusen genomförda operationer.
  • Kliniken ä utrustad med modern apparatur för diagnostik och operationer.
  • Korta väntetider.
  • Kliniken är registrerad på”Mina Vårdguiden www.1177.se”.

Anledningar till att anlita oss för Din ögonvård.